טופס בקשת הצעת מחיר להלוואה לעסק

פרטי מבקש ההלוואה

מסמכים נדרשים לקבלת הצעות מחיר להלוואה לעסק - לא חובה בשלב זה

על מנת לקבל הצעות מחיר להלוואה לעסק שלך, נדרשים כמה מסמכים:

צילום תעודת זהות כולל ספח של בעל העסק
תעודת עוסק
דפי חשבון בנק בהם רואים פעילות של לפחות 3 חודשים אחרונים
ריכוז יתרות